Gwałtowny rozwój medycyny w ostatnich dekadach sprawił, że myślenie o coraz dłuższym życiu staje się rzeczywistością. Za kilka dziesięcioleci możliwe będzie zatrzymanie procesów starzenia, przeprowadzenie regeneracji tkanek, nie mówiąc już powszechnym przeszczepianiu nowo wytworzonych narządów lub wyleczenie z jakiejkolwiek postaci raka. Niestety, takie postępy w medycynie będą dostępne dla przyszłych pokoleń.

Biostaza daje jednak już dzisiaj szansę na „poczekanie”, aż przyszła medycyna poradzi sobie z wieloma problemami, które obecnie prowadzą do naszej śmierci. Rozwój nowoczesnych technologii spowodował, że nowoczesna, oparta na badaniach naukowych biostaza zyskuje coraz większe zainteresowanie w wielu krajach (w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Chinach, Australii i Rosji) i trwają intensywne prace nad jej coraz szerszym zastosowaniem i dostępnością.   Już obecnie nie jest to technologia dostępna dla wyłącznie dla bardzo bogatych, bo koszty oferowanych w w/w krajach procedur wynoszą pomiędzy kilkadziesiąt i dwieście kilkadziesiąt tysięcy dolarów lub euro.

„Szansa na największą wygraną może wynosić od 5% (według pesymistów) do 75% (według optymistów).
W każdym razie jest to prawdziwa szansa, zwłaszcza że nie ma lepszej alternatywy niż zero.